Internetowa platforma prezentacji wyników

Laboratorium SPZOZ

ul.dr A. Rogalińskiego 3

21-400 Łuków

+48 (25) 798 2001 wew 280

laboratorium@spzoz.lukow.pl

www.spzoz.lukow.pl

pon-pt: 700 – 1000

Przesłanie nowego hasła